Kategorie
PROMUJEMY ŁÓDZKIE

Lipce Reymontowskie

TEGO JESZCZE NIE WIDZIELIŚCIE BABERKI W SPÓDNICACH😁Lipce Reymontowskie, wspaniałe miejsce gdzie można poczuć ducha minionej epoki. Doskonale zachowane chaty i narzędzia gospodarstwa domowego.

Wieś Lipce założona została w 1338 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisław. Na podstawie dokumentu księcia mazowieckiego Ziemowita wiadomo, że Lipce leżące na terenie kasztelanii łowickiej należały do arcybiskupów. W Lipcach Władysław Reymont umieścił akcję powieści Chłopi.

Dodaj komentarz